Om Norlandia Sten-Tærud barnehage

Sten-Tærud barnehage ligger på Skedsmokorset, rett ved siden av Sten-Tærud skole. Barnehagen åpnet i mai 2006 og har plass til 107 barn, fordelt på 6 avdelinger.

Vi er så heldige å ha et helt fantastisk bygg til disposisjon. Her er det godt tilrettelagt både for barna og for de ansatte. Vi har mange lekerom og store arealer for barna, og vi har store møterom og arbeidsrom for de ansatte. Barnehagen er fint innredet og den bærer preg av at både inventar og leker er nytt og moderne.

Barna i barnehagen har tilhørighet til sin egen avdeling, der er de godt kjent med de andre barna og de voksne. Samtidig er barnehagen lagt til rette slik at barna har gode muligheter til å utforske andre avdelinger og fellesrom i sitt eget tempo. De kan fritt velge hvor de vil leke, hva de vil holde på med og hvem de vil være sammen med. Vi er opptatt av at barnas innspill skal bli tatt på alvor og vi lager gjerne små og store prosjekter ut fra barnas innspill. Samtidig ser vi viktigheten av voksenstyrte aktiviteter, derfor benytter vi gjerne anledningen når mange barn er på tur til å ha aktiviteter i grupper med de som er igjen i barnehagen. Alle barna er på tur minst en dag i uka, da vi ønsker at barna skal bli kjent i nærmiljøet og få positive naturopplevelser.

Vi er en allsidig personalgruppe og har høy pedagogtetthet (9 førskolelærere), der vi benytter personalressursene til det beste for barnehagen.

I Sten-Tærud barnehage er vi opptatt av at hverdagen skal være preget av humor og glede!!

I Sten-Tærud barnehage kjennetegnes personalet ved at den enkelte:

 • ser verdien i alle typer lek
 • ser hvert enkelt barn
 • viser faglig stolthet og engasjement
 • reflekterer over egen rolle og er bevisst sitt bidrag
 • er fleksible, lojale, rause og humoristiske
 • samarbeider på tvers av avdelinger
 • byr på seg selv
 • er opptatt av å forbedre og utvikle egen praksis

Sten-Tærud barnehage tilbyr:

 • et sosialt miljø, turer og sammenkomster
 • et spennende, positivt og utviklende fagmiljø
 • muligheter for nettverk med øvrige barnehager
 • tariffavtale med Private Barnehagers landsforbund
 • konkurransedyktige forsikringsordninger og lønnsbetingelser