Avdelinger

I Sten-Tærud barnehage har vi 6 avdelinger

Disse avdelingen er:

- Rubin          0-3 år
- Citrin          0-3 år
- Smaragd     0-3 år
- Opal           3-4 år
- Safir           3-4 år
- Ametyst      5-6 år

Rubin, Citrin og Smaragd er småbarnsavdelinger og er lokalisert på den ene fløyen av bygget. Dette gjør at de lett kan samarbeide på morgenen og ettermiddagen og lage grupper på tvers av avdelinger.

Opal og Safir har 3 og 4 åringene på huset og lokalisert vegg i vegg adskilt med en skyvedør mellom seg. Dette gjør at de kan lage grupper på tvers av avdelinger. Dette gir muligheter for grupperinger som tar høyde for interesser, modenehet og aktivitetsnivå. samtidig som det er muligheter for å arbeide avdelingsvis.

Ametyst er avdelingen hvor vi har samlet de eldste i barnehagen 5-6 åringene. De har en egen leirplass i skogen som de går til 2-3 dager i uken. Her lager de mat, snekrer fuglekasser, oppdager former og størrelser, utfolder seg og knytter vennskap.

I Sten-Tærud leker vi oss til kunnskap.