Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Planleggingsdager barnehageåret 2017 er 02 januar, 27 mars, 24 august, 25 august og 18 september 2017 Disse dagene er barnehagen stengt. Første plandag i 2017 er mandag 02.01.2017

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

2017 Årsplan Norlandia Barnehagene