Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Planleggingsdager barnehageåret 2018 er 02 januar, 03. januar, 11. mai, 17 august og 17 september 2018 Disse dagene er barnehagen stengt. Første plandag i 2019 er onsdag 02.01.2019

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

2018 Årsplan Sten-Tærud Norlandia