Årsplan og plandager

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Planleggingsdager barnehageåret 2019 er: 02.01.2019, 02.05.2019, 03.05.2019, 19.08.2019 og 23.09.2019. Det er også plandag torsdag 02.01.2020. Disse dagene er barnehagen stengt.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Årsplan - 2019